Alevilik İslamın Özüdür

0
289

Alevi kelimesinin anlamı Ali evine ait olan demektir. Ali evine ait olan iki unsur vardır.                                                                                          1-) Ali evinin bireyleridir. Bunlar;                                                             — Aliyyel Murteza                                                                                 — Fatıma-tül Zehra                                                                                 — Hasan-ül Müçteba                                                                                                       — Hüseyin’i Deşti Kerbela’dır.                                                                                     2-) Alevilik, Ali evinin inanç, düşünce ve yaşam biçimidir.(İslam’ın Tasavvufi yorumu olan bölümüdür.)                                                                                                              Alevi kelimesi ” AYN, LAM ” ,sessiz “VAV ve YE” den oluşur. Sona gelen “YE” sahiplilik ifade eder. Ali evine ait olan anlamına gelir.                                                                            Alevi kelimesi başta sadece Hz. Ali’nin soyundan gelenler için kullanılan bir kavramdır. Daha sonraları Ali evinden yani soyundan (Nesebinden) gelen Pirlere, Rehberlere, Mürşitlere ikrar verenleri de içine almış çatı bir isim olmuştur.                                                                  Alevi kavramı Ali soyundan gelen ve o soya ikrar veren ikrarı bend olan Ali evine gönül veren, Ali evini seven muhabbet duyan, Ali evinin yaşamını, düşüncesini, inancını (İslam’ın Tasavvufi, Batıni yapısını) ilke edinen hallerini onların haline, ahlakına, ilimlerini onların ilmiyle ilimleyen topluluğa verilen isimdir.                                                                        — Alevi kelimesi bir soyun ismidir.                                                                                — Alevi kelimesi Hz. Ali’ye tabi olanların genel ismidir.                                                      — Alevi kelimesi Hz. Ali’ye bağlanan ve onun yolunu sürenlere verilen bir isimdir.              — Kökeni Arapça olan ALAVİ veya ALİ BEYT (Yüce Ev) sözcüklerinden gelmektedir.                      İlk başta sadece Keremler Sultanı, gönüller mihmanı Şahı Merdan’ın soyuna mahsus olan bu isime, ona, evladına ikrarı bend olan, onların yolunu sürenlere, onlara bağlanan tüm canların toplumsal kimliği haline gelmiştir.                                                                       İkrar vererek, onları severek, onlara bağlanarak Alevi olunacağının delili olarak kutsal kitabımız Kur-anı Kerim’de;                                                                                           ŞURA SURESİ 23.Ayet’inde                                                                                             Yüce yaradan güzel Peygamberi’ne şöyle buyurmaktadır.                                              — -Ey Muhammed deki! Size getirmiş olduğum kurtuluşa karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Yanlızca yakınlarıma (Ehlibeytime) meveddetinizi istiyorum.                                               Bu ayet Meveddet ayeti olarak bilinir. Sevgi, muhabbet ayetidir.                                      Getirilen Şeriatı ahkâma karşı hiçbir ücret istememesini sadece Ehlibeyt’ine sevgi, saygı, muhabbetle yaklaşmalarını istemiştir.                                                                        Meveddet kelimesi varlığıyla varlığımızı var eden Yüce Allah’ın Vedud adından gelmektedir. Anlamı olarak mutlak sevgi ve bağlılıktır.                                                                  Alevi inancında ikrar, sevgiyle yerine getirilir. Sevginin olmadığı yerde bağlılık olmaz. Talip Pirini sevecek ki aralarında gönül bağı oluşsun. Çünkü Alevilik gönül yoludur.                              Bu ikrar verip teslim olma yoludur …                                                                        Aleviliği iki grup altında inceleyebiliriz.                                                                  I.Soydan gelenler: Bunlara Nesebi Alevi veya bel oğlu denir.                                              ıı-Soy dışından gelenler: Bunlara da Nasibi Alevi denir. Yani ikrar vererek, Hakk                III.Muhammed-Ali yoluna bağlananlardır ki, bunlara da yol oğlu denmektedir.                    Şunu da belirtmek gerekir ki, henüz ikrar verip “Nasibi Alevi veya Bektaşi” olmayan kimseler de, Tevellâ ve Teberra hükümleri doğrultusunda hareket ediyorlarsa, ayrıca Kur’an’da: De ki: “Ben bu tebliğime karşılık sizden, Ehl-i Beyt’imi sevmeniz dışında bir şey istemiyorum.”[5] Ayeti gereğince, Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt’ini, muhabbetle severlerse; Alevi-Bektaşi sayılırlar.                                                                                        Tevella: Allah, Hazret-i Muhammed ve Ehl-i Beyti’in dostlarıyla dost olmaktır. Yani, Allah, Muhammed ve Ehl-i Beyt’i sevenleri sevmektir.                                                            Teberra: Allah, Hazret-i Muhammed ve Ehl-i Beyti’ni sevmeyenlerden uzak durmaktır. Yani Hazret-i Muhammed’i ve Ehl-i Beyti’ni sevmeyenleri sevmemektir. Biraz daha açacak olursak; bu iki farz, insanın yaşamında çizgisini belirlemesi ve münafıklık hastalığından kurtulması, anlamına gelmektedir. Cenab-ı Allah Kur’an’da: “Ey iman edenler! Hem bana hem de size düşman olanları dost edinmeyin. Onlara karşı sevgi taşıyorsunuz; oysa onlar size gelen hakkı inkâr ediyorlar” diyor.                                                                        Alevilik’te:                                                                                                                      Alevî, bir tarikat olmamakla birlikte, Şii mezhebine bağlı, İmam Ali soyundan gelen, onun velayetini kabul eden ve onun taraftarı olan Müslümanları tanımlar. Alevî Müslümanlarda Hüseyin’in soyundan gelen Alevî ‘ere Hüseyni veya Seyyid, Hasan’ın soyundan gelen Alevî’lere ise Hasani veya Şerif denir.

Alıntı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz