İlimiz Valiliğine Yeni Atama Yapıldı

0
342

         Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararnamesine göre 41 ilin valisi değişti. Atama kararnamesinde 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdiği görüldü.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır’a vali olarak atandığı anlaşıldı.                                                                                  Kararnamede Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün Giresun Valisi olarak atandığı öğrenildi.

Her iki valimizde yeni görevlerinde başarılar dileriz.

 

Vali Nedir? Kimdir?                                                                                                  Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?                                                                      Valiler hem merkezi idare temsilcisi konumunda hem de yerel bir yönetim birimi olan il özel idaresinin başında görev almaktadırlar. Valiler ilin genel idaresinden ve yönetiminden sorumlu olmakla beraber, devletin, hükümetin ve ayrı ayrı her bakanın mümessili konumundadırlar. Valiler, kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarını yayınlar, ilan eder ve uygularlar. Vali yardımcısı ise, il idaresi kanunu çerçevesinde ilde valinin işlerini vali adına gerçekleştiren mülki idare sınıfına mensup görevdeki kişilere denilmektedir.

Valiler, illerde bulunan hükümetin en yetkili temsilcileridir. Vali, Arapça bir kelime olup, koruyucu, muhafız, yakın biri ve vasi anlamlarına gelmektedir. İllerde merkezi idarenin yürütme organı başı olan valiler, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atanmaktadırlar. Valiler hem merkezi idare temsilcisi konumunda hem de yerel bir yönetim birimi olan il özel idaresinin başında görev almaktadırlar. Valiler ilin genel idaresinden ve yönetiminden sorumlu olmakla beraber, devletin, hükümetin ve ayrı ayrı her bakanın mümessili konumundadırlar. Valiler, kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarını yayınlar, ilan eder ve uygularlar. Vali yardımcısı ise, il idaresi kanunu çerçevesinde ilde valinin işlerini vali adına gerçekleştiren mülki idare sınıfına mensup görevdeki kişilere denilmektedir. Valiler her ülkede bulunmazlar. Ancak ABD eyaletlerini, Rusya’da 89 federal bölgeyi, Arjantin’de illeri, Brezilya’da eyaletleri, Japonya’da illeri ve Meksika’da eyaletleri valiler yönetmektedir.

Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle görevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir. Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.  İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.                                Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir. Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder. Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.   İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek. İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz