Asıl Soykırımı Ermeniler Yaptı

0
65

1800 yılında Anadolu, Balkanlar ve Güney Rusya bölgesinde büyük bir Türk yurdu vardı. Türkler bu topraklarda sadece yönetici olarak      kalmıyor, aynı zamanda halkının da çoğunluğunu oluşturmaktaydı.           1923 yılına gelindiğinde ise Osmanlı Devletinin toprakları olarak sadece Anadolu, Trakya ve Güney Kafkasya’nın bazı bölgeleri kalmıştı. Balkanlardaki Türkler hemen hemen yok olmuştu. Yanı ya öldürülmüş veya göçe zorlanmıştı; varlığını sürdürebilenler ise Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya topraklarında küçük yerleşim kümeleri halinde kalmıştı. Aynı kader Kırım, Kuzey Kafkasya ve Rusya Ermenistan’ında yaşayan Türklerin de başına gelmişti.1821-1922 tarihleri arasında Beş milyondan fazla Türk topraklarından sürülmüştü. Beş buçuk milyon Türk de ölmüştü; bir kısmı savaşlar sırasında katledilmiş, geriye kalan da mülteci olup açlık ve hastalıktan kırılmışlardı. Türk tarihinin önemli bir parçası olan bu kayıplar hiçbir Avrupa, Balkan ve Rusya da okutulan ders kitaplarında yer almaz. Bulgar, Ermeni ve Yunanlıların katledildiğini anlatan tarih ve ders kitapları, aynı olaylarda Türklerin katledildiğinden hiç söz etmemişlerdir. Milliyetçilik ve sömürgeciliğin zararlarından en çok Türkler çekmişlerdir. Oysa Osmanlı Devleti yönettiği topraklardaki Hristiyan zümrelerin varlığına izin vermiştir. Sadece izin vermekle kalmamış onların inançlarını özgürce yaşamalarını sağlamıştır. Osmanlı Devleti içinde bulunan azınlıklar Türklerle aynı tip evlerde yaşamış, aynı yemeği yemiş, hatta aynı dili konuşmalarına rağmen kendi ibadet ve inançlarını ifade etmişlerdir. Türkler idaresindeki Türk olmayan unsurlara uzun yıllar kendilerine has gelenek ve dini hoşgörü göstermişlerdir. Rus Yayılmacılığının gereği olarak Osmanlı Devleti içinde yaşayan unsurları harekete geçirip onları en fazla kullanan Rusya’nın desteği ve kışkırtması ile bazı Ermeniler Çar Büyük Petro zamanında 1700 yılından başlayarak, Ermeniler Rus siyasetinin ve Rus ordusunun temsilcisi gibi davranmaya başladılar. Osmanlı- Rus savaşlarında Osmanlı yönetimindeki Anadolu Ermenileri ilk başlarda Rusya hesabına casusluk yaparak Rusya ya bağlılıklarını gösterdiler. 1827’de, istilacı Rus ordularına yardım ettiler. Kırım Savaşı sırasında, Ermeniler kuşatma altındaki Kars’tan Ruslara istihbarat yetiştirdiler. Yine, Osmanlı Ermenileri 1877 istilası sırasında Rus askerlerine rehberlik ettiler. Eleşkirt Vadisi Ermenileri 1877’de istilacı Rus ordusunu büyük bir törenle karşıladılar. Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu- Anadolu ve Kafkasya’daki Ermeniler birleşerek Ruslarla işbirliği yaptılar. Osmanlı Ermenileri ile Rus İmparatorluğu arasındaki irtibat ihtilalci örgütler ve Taşnaklar vasıtasıyla kuruldu. Türklerle Ermeniler arasındaki yüz yıllık çekişme, 1827-1829 Rus-İran ve Rus-Türk savaşları sırasında başladı. Doğu’da, Rusların Erivan bölgesindeki Türkleri topraklarından atmasıyla başlayan kitlesel bir nüfus değişimi başladı. Şimdiki Ermenistan Cumhuriyeti boyutunda olan Erivan bölgesi, 1827’ye kadar nüfusunun çoğunluğu Türk olan İRAVAN vilayetiydi. Türklerin yok edilmesi veya göçe zorlanması, Rusların bölgeye İran ve Anadolu dan getirilen Ermenilerle doldurmasına imkan sağladı. Rus ordusunun savaşarak girdiği Anadolu’yu 1829 yılında terk etmesi sırsında, kalabalık bir Anadolu Ermeni grubu da onlarla birlikte Anadolu’dan ayrıldı. Ermenilerin Türk köylerine saldırıp yakıp yıkmaları, Türkleri katletmesinin en şiddetlileri, Birinci Dünya Savaşı’nın başında ve sonunda olmak üzere iki dönemde olduğunu görüyoruz. Birinci dönem, Osmanlı Devletinin savaşa girmesiyle ve Osmanlı’ya karşı örgütlü Ermeni İsyanlarının ortaya çıkmasıyla başladı ve 1916’da Rusların Doğu Anadolu’yu istilasıyla son buldu. İkinci dönem ise, Rus ordusunun dağılıp Doğu Anadolu’dan geri çekilmesiyle başladı. İşgal edilen topraklarda Rusların yerini alan Ermeni silahlı birliklerinin yenilmesiyle bitti. Geri çekilirken Ermeni çeteleri Doğu Anadolu’nun Rus işgali altındaki yerlerin tamamında katliamlar yaptılar.     Ermenilerin yapmış oldukları bu soykırım Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşıyla bağımsızlığına kavuştu. Amerika, İngiltere, Rusya ve dünya da biliyor ki Ermeniler Türklere soykırım uygulamıştır. Bunu bildikler için konunun araştırılmasını tarihçilere bırakma işini Türkiye kabul ettiği halde Ermeniler bu işe yanaşmamaktadırlar. Gerçekler; saygın ve güvenilir tarihçilerin arşivleri inceleyerek gerçekler ortaya konulabilir.

Fahrettin Alay

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz